Kurs (GMD) prowadzony bardzo aktywnie i z zaangażowaniem przez Pana Doktora. Metoda CAD jest prosta w swej mechanice, ale wymagająca manualnie. Efekty jakie można osiągnąć zachęcają do wysiłku.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment