Kurs (ortotropia) bardzo interesujący, zwracający uwagę na wiele aspektów, od postawy ciała po oddychanie. Leczenie pokazane jest od strony praktycznej. Doktor Piskorski jest otwarty na zadawanie pytań i odpowiada na nie z wielką starannością. Ortotropia zmusza do przemyśleń nad przyczynami a nie tylko skutkami problemów ortodontycznych. Wymaga dużej i wieloletniej współpracy pacjenta, ale zapewnia pełną opiekę i jest dla pacjenta najlepsza.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment