Kurs praktyczny dający odpowiedzi na wiele pytań lekarzom zgłębiającym zagadnienia ortotropii. Niewątpliwie dla osób myślących, wychodzących poza schematy. Polecam, celem poszerzania horyzontów.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment