#Ortotropia i szkolenie poszerzyło moje spojrzenie na całościowy rozwój twarzy dziecka od wczesnego dzieciństwa. Jest szansą dla moich osobistych dzieci oraz dzieci, którymi opiekuję się zawodowo, aby harmonijnie się rozwijały. Jestem bardzo zadowolona, że wzięłam udział w szkoleniu. Wiem, w jakim kierunku chcę się rozwijać i jaki ogrom pracy mnie czeka, abym mogła wdrożyć wiedzę i nabyte umiejętności w praktyce.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment