Kurs (Ortotropia cz.1), idealnie zorganizowany, prezentuje holistyczne podejście do pacjentów. Umożliwił mi spojrzenie całościowe na „małych pacjentów” i jak wpływać na rozwój twarzoczaszki od momentu narodzin dziecka. Ciekawy ponieważ łączył w sobie elementy teorii i praktyki.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *