Ortotropię studiuję i stosuję od 2016 roku. Byłam na wielu kursach i dniach szkoleniowych w London School of Facial Orthotropics (dr Mike Mew) oraz w klinikach w Wilnie (dr Simon Wong, prof. John Mew). Jednakże wg mnie kurs dr Piskorskiego okazał się najlepszy. Dr Piskorski dokładnie tłumaczy teorię, skrupulatnie wyjaśnia czynności praktyczne i, co najistotniejsze, pozwala praktycznie wykonywać procedury pracy z aparatami ortotropicznymi. Na żadnym z innych kursów nie było to możliwe; a praktyczne nauczenie się aktywacji biobloków jest trudne. Naukę tego pod okiem dr. Piskorskiego uważam za bezcenną. Dr Piskorski jest specjalistą ortodontą i wzbogacił Ortotropię wieloma drobnymi a niezwykle skutecznymi innowacjami. Połączenie ortotropii ze specjalistyczną wiedzą ortodontyczną skutkuje uzyskaniem korekty wzrostu twarzy i stabilnym zgryzem.
Dr n. med. Arletta Hejne

Add a Comment

You must be logged in to post a comment